BAN ĐIỀU HÀNH LÂM THỜI HỘI SVCG GIÁO PHẬN HƯNG HOÁ

0
305
 
BẦU BAN ĐIỀU HÀNH LÂM THỜI  
      Vào ngày 5-8-2017,  toàn bộ Ban Điều Hành phụ trách các nhóm sinh viên của giáo phận Hưng Hoá bao gồm: SVCG Tiên Kiên , SVCG Tiên Cát- Việt trì , SVCG Phú Thọ, SVCG Hoàng Xá , SVCG Sơn Lộc , SVCG Hưng Hoá Tại Hà Nội, SVCG Cần Kiệm đã có buổi họp, gặp mặt với phó Cha đặc trách Giuse Hà Văn Trọng tại giáo xứ Bến Thôn.
Với mục đích tăng  thêm  tinh thần đoàn kết anh em sinh viên  trong các khu vực của Giáo Phận Hưng Hoá , góp phần đưa sinh viên Giáo Phận trở thành 1 tập thể lớn mạnh. Nên trong cuộc họp với cha phó đặc trách cùng BĐH các nhóm đã quyết định bầu ra một “BAN ĐIỀU HÀNH LÂM THỜI” để giúp phụ trách các công việc chung của 7 nhóm SVCG trong Giáo Phận.

 
Cuộc họp giữa Cha Phó và BĐH các nhóm
 
 
Sau đây xin giới thiệu sơ đồ bộ máy “ BAN ĐIỀU HÀNH LÂM THỜI” hội Sinh viên Công Giáo Giáo Phận Hưng Hoá:
1. Trưởng nhóm

        Họ và tên: Phê rô Lê Tuấn Vũ
 Sinh năm :1997
        Giáo Xứ : Hoàng Xá
       SDT: 0963875317 
 
 
2. Phó nhóm Đối Nội:


 
  Họ và tên: Gioan Đào Tiến Cường
        Sinh năm : 1997
         Giáo xứ : Sơn lộc
        SDT: 0962622784
 
 
 
 
3. Phó nhóm Đối ngoại:


 
– Họ và tên: Gioan Baotixita Kiều Tuấn Oanh
– Sinh năm :1996
– Giáo Xứ : Cần Kiệm
-SDT: 0973262741
 
 
4.  Thư kí 1


 
 
 Họ và tên : Maria Nguyễn Thị Thanh Huyền
-Sinh năm: 1997
 Giáo xứ : Phú Hữu
 SDT : 0986914146
 
 
 
 
 
 
 
5. Thư kí 2 :


 
  Họ và tên : Maria Nguyễn Thị Thêu
 Sinh năm: 1998
 Giáo  xứ  Hán Đà
 SDT: 01684569808
 
 
 
 
 
6. Thủ Quỹ


-Họ và tên: Gioan  Kim Phạm VĂn Diện

 Sinh năm :  1996
 Giáo xứ : Xuân Ái

SDT: 01656618132 
Xin chúc mừng “ BAN ĐIỀU HÀNH LÂM THỜI” mới của Hội Sinh Viên Công Giáo Hưng Hoá . Và mong rằng với sự dẫn dắt của Cha phó đặc trách mọi người sẽ cùng nhau chung tay  đưa Hội Sinh Viên  Công Giáo Hưng Hoá  trở thành một tập thể gắn kết và góp phần làm cho giáo phận Hưng Hoá vững mạnh hơn!
Facebook Comments

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here