1
Bạn cần hỗ trợ?
SINH VIÊN CÔNG GIÁO HƯNG HÓA

Chương trình "tình nguyện Mùa hè xanh 2011"

Đăng ký tham gia "Chương trình tình nguyện Mùa hè xanh" tại đây (click)
SINH VIÊN CÔNG GIÁO HƯNG HÓA

Dự kiến chương trình "Mùa hè xanh 2011"

VINH DANH THIÊN CHÚA BẢN DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH MÙA HÈ XANH NĂM 2011  SINH VIÊN CÔNG GIÁO GIÁO PHẬN HƯNG HÓA Hằng năm Sinh Viên Công Giáo...