Lịch Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Chúa Nhật Ngày 20/05/2018 – Giáo Phận Hà nội

0
822

Thứ 7, ngày 19/05/2018: Vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
1. Nhà thờ Thái Hà
+) 05g30, 08g00, 10g00, 16g00, 18g00, 20g00: Thánh lễ
2. Nhà thờ Cổ Nhuế
+) 06g30; 16g00; 18g00; 20g00: Thánh lễ
3. Giáo họ Hoàng Thôn
+) 20g00: Thánh lễ

4. Nhà thờ Lớn Hà Nội
+) 05g00, 07g00, 09g00, 16g00 (lễ thiếu nhi), 18g00, 20g00 (lễ giới trẻ)

5. Giáo xứ Thụy Ứng
+) 19g30: Thánh lễ
6. Giáo họ Ngọc Mạch
+) 19g00: Thánh lễ
7. Giáo họ Phú Mỹ
+) 17g00: Thánh lễ
8. Giáo xứ Thái Hà
+) 16g00 (Lễ Tiếng Anh), 18g00, 20g00: Thánh lễ

Chúa nhật, ngày 20/05/2018: Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Lễ trọng, buộc nghỉ việc xác cả ngày nếu tín hữu không có công việc cần
Ngày trong tuần: Bài Đọc Năm II (Năm chẵn)
1. Giáo xứ Lại Yên
+) 05g45, 08g15: Thánh lễ
2. Giáo họ Ngọc Mạch
+) 07g00, 10g30, 16g30 (Thánh lễ Tiếng Anh): Thánh lễ
3. Giáo xứ Thụy Ứng
+) 08g00: Thánh lễ, +) 9g30: Thánh lễ

4. Giáo xứ Giang Xá
+) 08g00, 19g30: Thánh lễ

5. Giáo họ Di Trạch
+) 19g30: Thánh lễ

Facebook Comments