Lời Chúa thứ 6 ngày 23/03/2018 tuần V mùa chay

0
95
ảnh minh họa

“Họ tìm bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ”.

Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: “Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?”

Người Do-thái trả lời: “Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa”.

Chúa Giêsu đáp lại: “Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này: ‘Ta đã nói: các ngươi là thần’? Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần, mà Kinh Thánh không thể huỷ diệt được, thì tại sao các ngươi nói với Đấng đã được Chúa Cha thánh hoá và sai đến trong trần gian rằng ‘Ông nói lộng ngôn’, vì Ta đã nói Ta là Con Thiên Chúa? Nếu Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha”.

Bởi đó họ tìm cách bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Giođan, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa. Và Người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Người. Họ nói: “Gioan đã không làm một phép lạ nào. Nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả”. Và có nhiều kẻ tin Người.

ảnh minh họa

Suy niệm: Chúa Giê-su cho người Do thái thấy Ngài là Con Thiên Chúa, là Đấng Thiên Sai, không chỉ qua lời nói, nhưng còn bằng các việc tốt đẹp Ngài làm. Đó là đi khắp nơi loan báo Tin Mừng Nước Trời, là các phép lạ kỳ diệu chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền và trừ quỷ khỏi con người. Ngài làm các việc tốt đẹp ấy không phải theo ý mình, nhưng là theo ý Chúa Cha. Ngài luôn hiệp nhất với Chúa Cha, Chúa Cha ở trong Ngài và Ngài ở trong Chúa Cha. Với ta hôm nay, lòng tin là ơn Chúa ban khởi đi từ sáng kiến yêu thương của Ngài, nhưng cũng cần sự đáp trả của ta.

Ta đáp trả qua việc tin nhận có Chúa đồng hành với ta trong cuộc đời, nhận ra quyền năng Chúa nơi vũ trụ xinh đẹp, thờ phượng Ngài qua các nghi thức phụng vụ, nhất là siêng năng lãnh nhận các Bí tích.

 

Mời Bạn: Trong Mùa Chay thánh này, bạn ý thức “mỗi ngày mỗi khám phá hành trình đức tin, để làm nổi bật niềm vui và lòng phấn chấn được đổi mới nhờ gặp gỡ Chúa Giêsu” (Cửa Đức Tin, số 1). Vâng, chỉ khi có mối tương quan thân thiết với Chúa Giê-su qua việc thường xuyên gặp gỡ Ngài trong các giờ cầu nguyện, Lời Ngài và Bí tích, bạn mới cảm nghiệm được niềm vui, hạnh phúc, và bình an trong cuộc đời.

 

Sống Lời Chúa: Tận dụng cơ hội trong Mùa Chay này để sống đức tin qua các việc làm tốt đẹp: bác ái, tha thứ, sám hối, và cầu nguyện.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho con vì con yếu đuối. Xin ban thêm lòng tin cho con để con có thể vui sống với Chúa mãi dù cuộc sống này có ba chìm bảy nổi. Amen.

nguồn: http://www.thanhlinh.net/node/118387

ảnh minh họa
Facebook Comments