Trưởng nhóm:
Anton Nguyễn Thành Đô - Gx Thạch Sơn
SĐT: 01649 755 653 - 01663 633 690

Phó nhóm:
Anh Giuse Nguyễn Văn Khoa - Gx Hiền Quan
SĐT: 01648 608 724

Thủ quỹ:
Chị Terexa Nguyễn Thị Kim Thu - Gx Thạch Sơn
ĐT: 01663 580 182

Thư ký:
Chị Maria Bùi Thị Thanh Thuận - Gx Yên Tập
ĐT: 01666 905 755Một số hình ảnh của buổi tất niên: