I. THỜI GIAN
13h30 - 18h30 ngày 23/9/2012

II. ĐỊA ĐIỂM
Nhà thờ Đình Quán (Xã Phú Diễn - Từ Liêm - Hà Nội)
(Gần nhà văn hóa huyện Từ Liêm)

III. CHUƠNG TRÌNH
- 13h30 - 14h15: Đón tiếp tân sinh viên
+ Ban tiếp tân đón tiếp và ghi danh các em tân sinh viên
+ Ban sinh hoạt nhảy cử điệu khởi động
+ Ban phụng vụ sắp xếp, chuẩn bị Thánh lễ

- 14h15 - 14h30: Học hát cộng đồng
+ Ban thánh nhạc phụ trách dạy hát cộng đồng

- 14h30 - 15h30: Thánh lễ
+ Ban phụng vụ chuẩn bị dâng lễ vật
+ Chọn các em tân sinh viên đọc sách và dâng lễ vật

- 15h30 - 16h00: Chia sẻ chung về chủ đề "Học và làm với tân sinh viên"
+ Cha đặc trách, các anh chị sinh viên chia sẻ kinh nghiệm học và làm với các em tân sinh viên

- 16h00 - 16h30: Chia sẻ theo nhóm

- 16h30 - 18h30: Giao lưu sinh hoạt giữa các anh chị sinh viên và các bạn tân sinh viên
Lưu ý: Các bạn đi xe bus thì đi xe 32, 29, 20
(xuống tại điểm dừng "Nhà văn hoá Từ Liêm" )