FACEBOOK SINH VIÊN CÔNG GIÁO GIÁO PHẬN HƯNG HÓA


Likes Fanpage để nhận thông báo từ Ban điều hành
https://www.facebook.com/svgphunghoa

Tham gia Group SVCG giáo phận Hưng Hóa:
https://www.facebook.com/groups/sinhvienhunghoa/

Group khu vực Sơn Lộc (Sơn Tây) :
https://www.facebook.com/groups/svcgsonloc/

Sinh viên - Giới trẻ Tiên Kiên
https://www.facebook.com/groups/246448715497731/

Group sinh viên giáo xứ Hoàng Xá:
https://www.facebook.com/groups/338134832905878/

Group SVCG giáo xứ Ro Lục
https://www.facebook.com/groups/257597251026449/

Group SVCG giáo xứ Hiền Quan
https://www.facebook.com/groups/133458026804295/

Group khu vực Đình Quán (Cầu Giấy + Công Nghiệp)
https://www.facebook.com/groups/GiaDinh.SVHH.KhuVuc.DinhQuan/

Group khu vực Nam Thăng Long
https://www.facebook.com/groups/354525404647313/

Group khu vực Phùng Khoang
https://www.facebook.com/groups/380467815398989/

Group khu vực Bách Khoa (Đống Đa + Hoàng Mai )
https://www.facebook.com/groups/440862865951075/

Group khu vực Nông Nghiệp (Gia Lâm - ĐH Nông Nghiệp)
https://www.facebook.com/groups/419317341445423/

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật danh sách .....