Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Ngày 05/08/2018 Tuần XVIII Mùa Thường Niên

0
248

Lời Chúa: Ga 6, 24-35

“Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến Caphar-naum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” Chúa Giê-su đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”.

Họ liền thưa lại rằng: “Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?” Chúa Giêsu đáp: “Ðây là công việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy tin vào Ðấng Ngài sai đến”.

Họ thưa Chúa Giêsu: “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: “Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời”. Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian”.

Họ liền thưa Người rằng: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi”. Chúa Giêsu nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Với phép lạ bánh hóa nhiều, Ðức Giêsu làm để nuôi đám dân đông đúc. Hôm sau họ lại đi tìm Ngài. Nhân cơ hội đó, Ðức Giêsu dạy cho họ ý nghĩa của việc tìm kiếm đích thực: đừng làm việc vì lương thực hay hư nát, nhưng để có lương thực cho hạnh phúc trường sinh.

Cuộc sống của chúng ta hôm nay, chúng ta cũng bôn ba vất vả về nhiều chuyện: Hết lo cơm ăn, lo áo mặc, lại lo cho có tiện nghi sang trọng. Chúng ta dành hết thời giờ sức lực tìm kiếm cuộc sống hôm nay, thế nhưng cuộc sống viên mãn mai sau thế nào, chúng ta lại chẳng mấy quan tâm.

Trên b h bên kia

   Giữa ngọn núi nơi s mặc khĐúc Giêsu bằng dấu chỉ  (h nh ra nhiều)  đã thất bại, và hội đường nơi mà sự mặc khải này đạt đến đỉnh cao, việc đi ngang qua biển là một đoạn chuyển tiếp cho Đức Giêsu và đám đông đang tìm kiếm Ngài. Một ngày đã trôi qua từ khi có dấu chỉ, và dân chúng, cũng như các môn đệ, tìm gặp Đức Giêsu  để nghe bài giảng lớn ở hội đường Capharnaum.

   Ngươi k không xác định rõ làm thế nào mà năm ngàn gười đi qua biển được: Ông không bận tâm vớii chi tiết ấy. Việc qui chiếu vào “hành đng tạ ơn của Đc Giêsu” cng c cho cách đọc v bí tích Thanh Th ca đoạn này. Đôi vớii đám đông, Đức Giêsu là “rabbi – bc thầy“. điều này dường như nằm trong truyền thống của nền thần học Do Thái, giống vi nên thn học đã dn Nicôđêmô, khi ông gọii Đc Giêsu là ‘rabbi – bậc thầy”, Đấng thc hiện nhng du ch.

   Trong trong đoạn này, Đức Giêsu vẫn ch mới tự  mặc khi mình một cách gián tiếp, ngang qua việc đề cập đến khuôn mặt của  Con người  được liên kết với ngày tận thếĐức tin hay những việc được thực hiện? Đức Giêsu tr lời: Không có cái này nếu chăng có cái kia, bởi vì đức tin  một trong những việc quan trọng nhất do Thiên Chúa thực hiện. Nhng s chng đối đã bắt đầu rồi, giữa manna và Bánh đích thực từ trời xuống  .

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta phải tìm kiếm điều gì mới là chính đáng.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng thưa lên với Chúa như đám dân chúng xưa: Chúng con phải làm gì để thực hiện những gì Thiên Chúa muốn?

Cuộc sống của chúng con hôm nay, tất cả đều là ơn lành của Thiên Chúa. Xin cho chúng con trong khi hưởng dùng lương thực đời này, biết tìm kiếm một lương thực vĩnh viễn. Và chỉ khi tìm thấy nguồn hạnh phúc muôn đời, chúng con mới được no thỏa. Chúng con có thể nói như thánh Augustinô: Hồn con hằng khát khao tìm kiếm, cho tới khi nghỉ an trong Chúa. Amen.

 

Facebook Comments