Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XV (15/07/2018) Mùa Thường Niên

0
139

“Người bắt đầu sai các ông đi”.

Lời Chúa: Mc 6, 7-13

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: “Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ”. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.

Ðó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Chúa Giêsu cắt đặt và sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng để tiếp tục công việc tại thế của Ngài. Họ buộc phải quảng đại từ bỏ những gì cản trở việc thực thi sứ mạng và cũng phải sẵn sàng chấp nhận việc đón tiếp hay chống đối của mọi người.

Sống Tin mừng:
* Thánh Phanxicô Assi có lần nói với thầy Lêô: Nào chúng ta đi giảng đạo!. Hai người đi hết đường này đến phố nọ … rồi ra về. Thầy Lêô thắc mắc: Con nghe nói mình đi phố và giảng đạo cơ mà?. Thánh nhân đáp lời: Chúng ta đã giảng đạo rồi!. Khi chúng ta đi đường, người ta thấy phong cách của chúng ta, họ sẽ nghĩ về đời sống của chúng ta … và rồi, họ sẽ thắc mắc về nguồn sống nơi linh hồn của họ. Như thế, chúng ta đã giảng đạo cho họ rồi đó. Thảo nào có lần ông Lê Nin nói về thánh Phanxicô Assi: “Để có thể thay đổi bộ mặt thế giới, có lẽ chỉ cần 10 con người như vậy.” Như thế, các giới thiệu Chúa hữu hiệu nhất là làm chứng. Bạn cũng hãy làm đi!

* Không phải tất cả mọi tín hữu đều được gọi làm linh mục hay thừa sai đi rao giảng Tin Mừng. Nhưng mọi người đều được kêu gọi sống cuộc đời từ bỏ, đừng vì tham của cải vật chất mà quên lãng Tin Mừng.

* Dù chưa được đào luyện kỹ càng, Chúa cũng vẫn sai các môn đệ ra đi từng hai người một rao giảng Tin Mừng. Chúa cho họ quyền sáng kiến và chịu trách nhiệm. Chúa gìn giữ họ bằng sự hiện diện của người thứ hai bên cạnh họ. Bạn ạ, đừng chán nản vì thiếu khả năng nhé! Chúa vẫn gửi bạn đi làm chứng cho Ngài ngay tại môi trường bạn đang sống đấy. Ngoài ra hãy liên đới với những người quen biết để cùng nhau sống Tin Mừng và sống chứng nhân cho Ngài giữa lòng đời.

* Giáo hội qua mọi thời đại đều có những tâm hồn quảng đại tận hiến cho Chúa và cho Tin Mừng, khấn hứa sống khó nghèo để có thể hoàn toàn thong dong mà phục vụ. Bạn ạ, khi giới thiệu, động viên, giúp đỡ, chia sẻ … với những ứng viên rao giảng Tin Mừng là bạn đang gián tiếp rao giảng rồi đấy. Làm đi bạn!.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, cũng như nhóm Mười Hai xưa, con phải ra đi để rao giảng Tin Mừng cho người khác. Xin cho chúng con luôn cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương để chúng con luôn trung thành và nhiệt tâm tông đồ. Ước gì nước Chúa được rộng mở, con người tìm được hạnh phúc. Amen.

Nguồn: Linh Mục Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn

Facebook Comments