Suy Niệm Lời Chúa Thứ 3 (17/04/2018)

0
282

“Chính tôi là bánh Trường Sinh”

Lời Chúa: Ga 6, 30-35

Khi ấy, những người Do thái hỏi Đức Giêsu rằng: “Ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh từ trời”. Ðức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian”. Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy”. Ðức Giêsu bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”

Suy niệm

“Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng họ đã chết.” Chúa Giê-su không muốn cho con người chết nữa. Nên, trước khi về cùng Chúa Cha, Chúa Giê-su vẫn yêu thương con người đến cùng. Ngài đã ban chính mình Ngài làm bánh trường sinh nuôi sống con người đời đời: “Đây là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (c. 58) Thân mình Ngài, tấm bánh Thánh Thể làm thỏa mãn sự đói khát sâu xa nơi tâm linh, nơi trái tim con người. Chính Ngài là tấm bánh hằng sống luôn ở lại với nhân loại trong Bí Tích Thánh Thể và sẵn sàng trao ban để cho con người được sống vĩnh cửu: “Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi sẽ không đói, ai tin vào tôi sẽ không khát bao giờ” (c. 35).

Hằng ngày, Ngài vẫn ngự thật trong Bí Tích Thánh Thể, và tha thiết mời gọi: “Hết thảy hãy đến cùng Ta, Ta sẽ bổ sức cho”. “Ai ăn thịt và uống Máu Ta, người ấy ở trong Ta và Ta ở trong họ”. Những lời của Chúa Giê-su vừa là tinh thần, vừa là sinh lực. Chúng ta đói, khát ư, hãy chạy đến suối nước trường sinh, bánh trường sinh mà ăn uống no say trong yến tiệc Thánh Thể Chúa.

Xin cho chúng ta cảm nhận được sự sống mới, khi “ăn” bánh từ trời xuống, là chính Đức Giê-su.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giê-su, Chúa thương yêu chúng con đến đỉnh điểm là biến chính Ngài thành Bánh và Rượu để nuôi sống chúng con đời đời. Con xin Tạ ơn Chúa. Xin cho con biết đáp lại tình yêu đó, mà mau mắn đến với Chúa trong Bí tích Thánh Thể, năng ở lại với Chúa và kết hiệp với Ngài luôn mãi. Amen.

Nguồn: https://dongten.net/2018/04/17/men-yeu-hang-ngay-ngay-17-4-banh-truong-sinh/

Facebook Comments