Suy Niệm Lời Chúa Thứ 2 (02/04/2018)

0
372

“Hãy đi nói với anh em đến Galilêa mà gặp Ta ở đó”.

Lời Chúa: Mt 28, 8-15

Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: “Chào các bà”. Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: “Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta”.

Ðang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: “Các anh hãy nói rằng: Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu”. Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do-thái cho đến ngày nay.

 Suy Niệm:

 Sự kiện Phục Sinh được sáng tỏ qua các chứng từ: Viên đá được lăn ra, ngôi mộ trống, Thiên Thần loan báo… Một biến cố đưa đến hai thái độ, hai hậu quả đối nghịch: Các bà Maria vui mừng hân hoan ra đi loan Tin Mừng Phục Sinh, còn các tư tế, hàng niên trưởng và quân lính lo sợ lui vào chỗ kín để bàn bạc, trốn chạy. Sự Phục Sinh chỉ đem niềm vui cho những người tin, còn với kẻ không tin, biến cố càng làm cho họ thất vọng ê chề.

 Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, sự Phục Sinh của Chúa làm cho chúng con suy ngắm đến phục sinh của chúng con. Tất cả chúng con đều được sống lại trong ngày Chúa quang lâm. Thế nhưng trong ngày đó chúng con vui thật hay hãi hùng còn tùy thuộc vào sự chúng con tin hay chối từ Ðức Giêsu. Nếu chúng con gắn chặt với Ðức Giêsu, ngày Phục Sinh là ngày hạnh phúc tuyệt với của chúng con. Còn nếu chúng con từ chối Ðức Giêsu thì không ngày nào bất hạnh cho bằng! Lạy Chúa Giêsu xin thương xót chúng con. Amen.

Nguồn: http://tinmung.net/THIENCHUA/Suyniemmoingay/SuyniemmoingayINDEX.htm

 

Facebook Comments