Suy Niệm Lời Chúa Thứ 2 (09/07/2018) Tuần XIV Mùa Thường Niên

0
248

“Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến, nó sẽ sống lại”

Lời Chúa: Mt 9, 18-26

Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại”. Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ, đi theo ông ấy. Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: “Này con, hãy vững lòng. Ðức tin của con đã cứu thoát con”. Và người đàn bà được khỏi bệnh.

Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: “Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi”. Họ liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Theo quan niệm của những người Do Thái xưa thì bệnh tật là hậu quả của tội lỗi. Ðức Giêsu càng yêu thương con người nên Ngài càng dứt khoát tiêu diệt tội lỗi. Ðức Giêsu đến với họ để chữa họ khỏi những bệnh tật, tội lỗi và dẫn đưa họ tới miền ánh sáng tự do. Ai có lòng tin sẽ được cứu.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa đến chữa lành bệnh tật của chúng con. Chúng con đang phải quằn quại trong những cơn đau của tâm hồn. Xin Ðức Giêsu giải thoát và cho chúng con được hạnh phúc trong tình yêu thương của Cha. Amen.

Facebook Comments