Suy Niệm Lời CHúa Thứ 2( 11/06/2018) Tuần X Mùa Thường Niên

0
565

“Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.

Lời Chúa: Mt 10, 7-13

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ: Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không.

“Các con chớ mang vàng, bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc: vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở nơi đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi.

“Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: “Bình an cho nhà này”. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ trở về với các con”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm: 

Tin mừng ngày hôm nay dạy cho chúng ta vài khái niệm để phân biệt. Tông đồ chính là người môn đệ mà cuộc đời của họ đã thay đổi khi được gặp gỡ và đi theo Chúa Giêsu Kitô. Hằng ngày cùng đi với Người, người môn đệ học sống Nước trời. Anh ta càng chia sẻ cuộc sống của Con Thiên Chúa, Đấng được Cha sai đến, thì chính anh ta sẽ nên “người được sai đi”. Bấy giờ cuộc đời của anh ta làm chứng cho mầu nhiệm Vượt Qua. Cuộc sống đó của anh sẽ mang dấu tích và hoa trái của sự ra đời, cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu Kitô. Người tông đồ lăn xả thân mình trên con đường cứu độ, vô vị lợi, khó nghèo và bình an. Như Thiên Chúa đã tự hiến một cách trọn vẹn, người tông đồ cũng mở lòng mình ra cho tình yêu. Anh ta bước vào cuộc sống của Ba Ngôi. Anh ta học cách ra khỏi chính mình để đến với người khác: các huynh đệ của mình. Bấy giờ, dựa trên cơ sở của sự tự do trong lòng nhân hậu của Chúa Cha, người môn đệ không áp đặt người khác. Người môn đệ, người phục vụ cho Thầy chí thánh, nếm trải kinh nghiệm bị người khác chối từ. Bình an không phải là lúc nào cũng được người khác đón nhận. Nhưng anh ta không hề dao động, bình an là nơi chốn anh ta trú ẩn và dẫn đưa anh đi đến những bến bờ xa lạ khác, nơi có nhiều người đang mong ngóng khám phá Tin mừng của Đấng được phục sinh!… Nước Trời được hình thành ở bất kỳ nơi nào mà người môn đệ để cho việc làm của Đức Giêsu Kitô xuyên thấu qua anh ta, như ánh sáng xuyên qua một ô kính màu rực rỡ.

Facebook Comments