Suy Niệm Lời Chúa Thứ 3 (10/07/2018) Tuần XIV Mùa Thường Niên

0
357

Lời Chúa: Mt 9, 32-38

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, thì người câm nói được, đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng: “Chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel”. Nhưng các người biệt phái nói rằng: “Ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ”.

Và Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Lời Chúa cho chúng ta thấy tình thương của Ngài đối với dân chúng sống bơ vơ không người chăn dắt. Ðồng thời Chúa muốn kêu gọi chúng ta tiếp tay với Ngài trong sứ mệnh đem Tin Mừng đến cho các tâm hồn.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con biết đắc lực cộng tác với Ngài trong công cuộc xây dựng nước Chúa bằng việc sống chứng nhân cho Ngài ngay tại môi trường chúng con đang sống, trong gia đình, nơi học đường, ngoài công sở… Với đời sống tốt đạo, chúng con mới có thể làm đẹp cho cuộc đời. Amen.

Facebook Comments