Suy Niệm Lời Chúa Thứ 3( 12/06/2018) Tuần X Mùa Thường Niên

0
175

Mt 5, 13-16

“Các con là sự sáng thế gian”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn xử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Chúng ta là những người đã được Ðức Giêsu mời gọi làm môn đệ Ngài. Bài Tin Mừng hôm nay Chúa đòi hỏi nơi mỗi người môn đệ hãy trở nên muối đời. Muối bản chất của nó là mặn, ướp cho thức ăn khỏi hư thối. Vì thế chúng ta phải trở nên muối để ướp cho đời được mặn mà tình yêu thương. Chúa muốn người môn đệ phải nên ánh sáng đem lại niềm vui tươi, sự phấn khởi cho cuộc đời.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, ngày nay biết bao người không tin Chúa. Xin cho cuộc sống của chúng con luôn là muối, là ánh sáng cho đời bằng lòng yêu thương, tha thứ, giúp đỡ… để Nước Chúa ngày càng rộng lớn hơn. Amen.

Facebook Comments