Suy Niệm Lời Chúa Thứ 3 Tuần VII Mùa Phục Sinh (15/05/2018)

0
204

 “Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha”.

Lời Chúa: Ga 17, 1-11a

 

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Ðấng Cha đã sai, là Giêsu Kitô.

“Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất, Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con. Giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho Con được vinh hiển nơi Cha với sự vinh hiển mà Con đã có nơi Cha, trước khi có thế gian. Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã ban cho chúng và chúng đã lãnh nhận, và biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai Con.

“Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha. Và mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của Con, và Con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Ðức Giêsu đã sống lại, Ngài đã về trời và từ đây, Ngài không còn hiện diện hữu hình bên chúng ta. Nhưng Ngài không bỏ mặc ta cô đơn giữa thế gian. Ngài xin Chúa Cha gìn giữ chúng ta vì Chúa Cha đã trao chúng ta cho Ngài. Chúng ta thuộc về Ngài cũng như Ngài thuộc về Chúa Cha. Ngài cũng cầu xin cho chúng ta được hiệp nhất trong tình yêu của Ngài và Thiên Chúa Cha. Hạnh phúc biết bao khi chúng ta được đi vào trong mầu nhiệm tình yêu Ba Ngôi.

 Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn và Chúa đã cầu xin cho chúng con nên một như tình yêu Chúa Cha – Chúa Con – Chúa Thánh Thần. Ðức Giêsu là đầu, và mỗi người chúng con là chi thể không thể thiếu được trong nhiệm thể duy nhất là Giáo Hội của Chúa. Xin ban cho mỗi người chúng con biết khát khao tinh thần hiệp nhất và thao thức tìm xem Chúa muốn chúng con làm gì trong gia đình, trong giáo xứ và Giáo Hội để xây đắp tình hiệp nhất trong tình yêu Chúa Ba Ngôi. Amen.

Facebook Comments