Suy Niệm Lời Chúa Thứ 4( 13/06/2018) Tuần X Mùa Thường Niên

0
152

“Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn”.

Lời Chúa: Mt 5, 17-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

Ðó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Chúa đến không phải để bãi bỏ Lề Luật mà là để kiện toàn, đưa Luật đến chỗ hoàn hảo hơn, trọn vẹn hơn: Yêu kẻ thù, tha thứ không phải bảy lần mà là bảy mươi lần bảy… Một chấm, một phết cũng không được bỏ, nói lên tầm quan trọng của Luật. Ðã là ý Chúa thì không có gì là nhỏ bé tầm thường.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin cho con luôn trung thành chu toàn Lề Luật Chúa trong tình yêu. Ðừng làm vì sợ, vì nể, vì được khen thưởng… nhưng chỉ vì tình yêu Thiên Chúa. Amen.

Facebook Comments