Suy Niệm Lời Chúa Thứ 4 Tuần VII Mùa Phục Sinh (16/05/2018)

0
166

“Ðể chúng được nên một như Ta”.

Lời Chúa: Ga 17, 11b-19

 

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi Con còn ở với chúng, Con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ Con về cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng.

“Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hoá chúng trong chân lý: lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, Con đã tự thánh hoá, để cả chúng cũng được thánh hoá trong chân lý”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Chúa Cha đã sai Ðức Giêsu và Ðức Giêsu cùng sai chúng ta vào thế gian. Ðức Giêsu không thuộc về thế gian, chúng ta cũng vậy, nhờ Máu Người và Lời Người – chúng ta được tác thành, được thông dự vào vinh quang Thiên Chúa. Qua Ðức Giêsu chúng ta được đón nhận lời Cha để sống giữa thế gian và để làm hiển vinh danh Cha nơi thế gian.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xin Cha thánh hóa chúng con bằng sự thật, bằng Lời của Cha. Xin cho chúng con mỗi ngày đón nhận Lời Cha cách trân trọng và yêu mến. Xin giúp chúng con biết suy gẫm Lời Cha và thực thi mỗi ngày để chúng con trở nên giống Cha dù vẫn sống giữa thế gian tội lỗi. Amen.

Facebook Comments