Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 (06/07/2018) Tuần XIII Mùa Thường Niên

0
145

“Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải là hy lễ”.

Lời Chúa Mt 9, 9-13

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra là khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?” Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ”. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Ðức Giêsu đã gọi Mátthêu, một người thu thuế, hạng người bị coi là tội lỗi. Ông đã đi theo Ngài không chút do dự. Việc gọi Mátthêu và việc Ðức Giêsu ăn uống đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi, cho thấy Ngài tỏ lòng ưu ái đối với họ. Những người Pharisêu thắc mắc và chỉ trích Ðức Giêsu, nhưng Ngài đã trả lời bằng cách nêu rõ sứ mệnh của Ngài: sứ mệnh của một vị lương y, một vị mục tử nhân hiền luôn yêu thương săn sóc những con chiên đau ốm và bị thương. Chỉ có những ai nhận ra mình đang đau yếu, bệnh tật, tội lỗi mới được Ðức Giêsu cứu chữa. Còn ai tự cho mình công chính, không cần đến Ðức Giêsu thì không được hưởng ơn cứu độ.

Mỗi người chúng ta đã đón nhận tình yêu thương của Thiên Chúa, chúng ta cũng phải biết yêu thương cảm thông với những yếu đuối của anh chị em. Ðồng thời cùng với Ðức Giêsu chúng ta có nhiệm vụ dẫn đưa những anh em lầm lạc trở về trong tình yêu thương của Chúa.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp mỗi người chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận tình trạng bệnh hoạn, yếu đuối và tội lỗi của mình. Chúng con biết đến với Chúa để được Chúa yêu thương tha thứ. Chúng con cũng biết đến với anh em để cảm thông, chia sẻ những yếu đuối trong tình yêu thương, trân trọng. Bởi vì tất cả chúng con đều mang phận thấp hèn, nhưng Chúa đã cho chúng con đượ

Facebook Comments