Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 (13/07/2018) Tuần XIV Mùa Thường Niên

0
310

Lời Chúa: Mt 10, 16-23

“Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì; vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.

“Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con: Các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi Con Người đến”.

Ðó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Trong khi thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng, các Tông Ðồ sẽ gặp thất bại, ghen ghét. Ðức Giêsu trấn an họ đừng lo, vì Thiên Chúa luôn ở bên cạnh để giúp họ. Ðiều đó đòi hỏi người môn đệ luôn phải có đời sống cầu nguyện kết hợp với Chúa.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, dù phải chiến đấu với bao cám dỗ, xin cho chúng con luôn được bước theo sát Ngài, được can đảm dấn thân với Ngài, cho dù phải chịu nhiều đau khổ và có khi phải hy sinh cả tính mạng nữa. Amen.

Facebook Comments