Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 (27/04/2018)

0
396

“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”.

Lời Chúa: Ga 14, 1-6

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Ðức Giêsu một lần nữa tỏ cho chúng ta sứ mạng Ngài. Sứ mạng của Ngài là đến trần gian để dẫn đưa nhân loại về cùng Cha, đến sự sống đời đời. Chính Ðức Giêsu là con đường duy nhất, mà ai muốn đến cùng Cha, muốn có sự sống đích thực thì phải qua con đường đó. Nếu chúng ta từ chối Ðức Giêsu, không bao giờ chúng ta có thể đạt được hạnh phúc viên mãn.

Nhưng thế nào là đi vào con đường của Ðức Giêsu là đón nhận Ðức Giêsu? Lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta: Yêu mến là chu toàn giới luật. Luật yêu thương mà Chúa đã sống và truyền lại cho chúng ta. Nếu chúng ta biết sống yêu là một dấu chứng chúng ta đang đi trong con đường tình yêu của Ðức Giêsu. Ðể cùng với Ðức Giêsu chúng ta đi về cùng Cha hưởng nguồn hạnh phúc vĩnh cửu.

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, Cha đã trao ban sự sống là Ðức Giêsu cho chúng con. Nên chỉ có Ðức Giêsu mới có thể cho chúng con sự sống vĩnh cửu ngay từ đời này. Xin cho mỗi tín hữu chúng con biết tin vào Ðức Giêsu, biết sống yêu thương như Ðức Giêsu. Ðể mọi người chung quanh chúng con cũng nhận ra, tin vào Cha và được sự sống đời đời. Chúng con nguyện xin nhờ danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Nguồn: http://tinmung.net/THIENCHUA/Suyniemmoingay/SuyniemmoingayINDEX.htm

Facebook Comments