Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 (07/07/2017) Tuần XIII Mùa Thường Niên

0
343

Phúc Âm: Mt 9, 14-17

“Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang còn đang ở với họ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, [Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô,] các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?” Chúa Giêsu nói với họ rằng: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Qua bài Tin Mừng, Ðức Giêsu dùng hình ảnh tiệc cưới. Chính Ngài là chàng rể, còn các môn đệ là phò rể. Vậy nên chỉ sau khi chàng rể bị đem đi, tức là sau cái chết của Chúa Giêsu, thì lúc đó các môn đệ mới giữ chay, giữ chay vì thương nhớ và để đón chờ ngày Chúa trở lại.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã đến để tái tạo chúng con. Thánh Thần của Chúa đã được sai đến làm cho chúng con thành con người mới, mang một trái tim mới. Xin cho chúng con biết thay đổi, biết từ bỏ con người ích kỷ, tham vọng của chúng con để sống bằng tinh thần yêu thương, bác ái và công bình của Chúa. Như thế chúng con mới xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ và được ở trong Nước Hằng Sống. Amen.

Nguồn: http://tinmung.net/THIENCHUA/Suyniemmoingay/SuyniemmoingayINDEX.htm

Facebook Comments