Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 (12/05/2018)

0
318

“Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy”.

Lời Chúa: Ga 16, 23b-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con. Ðã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa, Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha”.

Ðó là lời Chúa.

 Suy Niệm:

Ðức Giêsu dạy chúng ta thái độ phải có khi cầu xin với Cha là: chúng ta tin và lấy danh Ðức Giêsu kêu cầu, chắc chắn Chúa Cha sẽ nhậm lời. Như thế, lời cầu xin của chúng ta phải ở trong tương quan Cha – con, nghĩa là phải thể hiện niềm tin phó thác: tin Cha sẽ làm những gì tốt nhất cho mình. Trong niềm xác tín đó, chúng ta luôn mang tâm tình tạ ơn, ngay cả những điều ta xin không được, những điều không hợp ý ta, những điều xem ra không lợi cho chúng ta. Tất cả đều được Cha an bài trong yêu thương, và tốt đẹp nhất cho chúng ta.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin soi sáng cho chúng con hiểu được Lời Chúa nói với chúng con. Chúng con biết chuyên chăm cầu nguyện và kết hợp với Chúa, thì cuộc sống của chúng con mới thực sự có ý nghĩa. Xin củng cố niềm tin cho chúng con, để chúng con có thái độ đúng đắn khi chúng con cầu xin cùng Cha điều gì. Dù được hay không được, chúng con cũng biết khiêm tốn tạ ơn chứ không thất vọng hay oán trách. Amen.

Nguồn: http://tinmung.net/THIENCHUA/Suyniemmoingay/SuyniemmoingayINDEX.htm

Facebook Comments