Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 (14/07/2018) Tuần XIV Mùa Thường Niên

0
419

Lời Chúa: Mt 10, 24-33

“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bêelgiêbul thì huống hồ là người nhà của Ngài. Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.

“Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.

“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời”.

Ðó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Thân phận chung của người ngôn sứ là phải đau khổ, phải chết vì sứ  mệnh. Ðức Giêsu, vị ngôn sứ cao cả nhất nên cuộc đời của Ngài cũng khốn khổ nhất, bi thảm nhất. Giờ đây, đến lượt các môn đệ là mỗi người chúng ta. Ðức Giêsu mời gọi tất cả chúng ta hãy tiếp nối sứ mệnh của Ngài. Những đau khổ, nghiệt ngã vẫn đòi hỏi chúng ta phải can đảm vượt thắng – tất cả để tuyên xưng danh Chúa. Hằng ngày, bắt chước Mẹ Maria, chúng ta hãy sẵn sàng thưa tiếng “Xin vâng” để vững vàng theo Chúa đến cùng.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con luôn ý thức được rằng: mình chính là môn đệ của Chúa Kitô, thì phải biết tuyên xưng danh Chúa trong mọi cơn gian nan thử thách. Xin Mẹ Maria nên gương mẫu cho cuộc đời chúng con. Amen.

Facebook Comments