Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 Tuần VII Mùa Phục Sinh (19/05/2018)

0
232

“Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy”

Lời Chúa: Ga 21, 15-19

 

Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng bữa với các ông, và hỏi Simon Phêrô rằng: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”.

Người lại hỏi: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”.

Người hỏi ông lần thứ ba: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba “Con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy” Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến”. Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: “Con hãy theo Thầy”.

Ðó là lời Chúa.

 Suy Niệm:

Trước khi trao quyền trông coi Giáo Hội cho Phêrô, Ðức Giêsu hỏi ông ba lần: “Con có yêu mến Thầy không?” Câu hỏi được lập đi lập lại để Phêrô phải suy nghĩ, lựa chọn và xác định tầm quan trọng của vấn đề. Ðể thi hành sứ vụ, Phêrô cũng như các môn đệ Ngài phải có lòng yêu mến thiết tha, vì có yêu Thầy tha thiết, thì mới chăm sóc được đoàn chiên của Thầy.

Mỗi người chúng ta được đặt để ở mỗi môi trường khác nhau với sứ vụ khác nhau trong cuộc xây dựng nước Trời tại thế. Nhưng chúng ta cũng phải có một tình thương! Vì tình thương xóa bỏ hận thù, san bằng những khác biệt và là keo kết dính mọi nhân tố.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, dù cho chúng con dồn mọi khả năng để mong đạt được thắng lợi nào đó giúp đồng loại. Dù cho chúng con bương trải vất vả nhọc nhằn để nuôi sống gia đình, chu toàn trách nhiệm làm cha, làm mẹ. Dù cho chúng con hăng say phục vụ giáo xứ, hay say mê học tập vì mục đích nào đó cho tương lai… Tất cả đều trở nên vô nghĩa nếu chúng con không làm vì lòng yêu thương quy hướng về Chúa và phục vụ anh em con. Amen

Facebook Comments