1
Bạn cần hỗ trợ?

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 3 (24/04/2018)

"Tôi và Cha Tôi là một". Lời Chúa: Ga 10, 22-30   Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông....

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 2 (23/04/2018)

"Ta là cửa chuồng chiên". Lời Chúa: Ga 10, 1-10 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Phục Sinh (22/04/2018)

"Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên". Lời Chúa: Ga 10, 11-18 Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ta là mục tử tốt lành. Mục...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 (21/04/2018)

"Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai" Lời Chúa: Ga 6, 60-69. Khi ấy, có nhiều môn đệ của Đức Giêsu nói...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 (20/04/2018)

Lời Chúa: Ga 6, 52 - 59   (52) Người Dothái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 5 (19/04/2018)

"Ta là bánh từ trời xuống". Lời Chúa: Ga 6, 44-51 Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: "Không ai đến được với Ta,...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 3 (17/04/2018)

"Chính tôi là bánh Trường Sinh" Lời Chúa: Ga 6, 30-35 Khi ấy, những người Do thái hỏi Đức Giêsu rằng: “Ông làm được dấu lạ...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 2 (16/04/2018)

" Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy" Lời Chúa: Ga 6, 22-29 Khi ấy, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật (15/04/2018)

"Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho". Lời Chúa: Lc 24, 35-48 Khi ấy, hai môn đệ thuật lại...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 (14/04/2018)

"Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển". Ga 6, 16-21   Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên...