1
Bạn cần hỗ trợ?

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật (17/06/2018) Tuần XI Mùa Thường Niên

Lời Chúa: Mc 4,26-34 "Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7(16/06/2018) Tuần X Mùa Thường Niên

"Thầy bảo các con: đừng thề chi cả". Lời Chúa: Mt 5, 33-37 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con lại...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 (15/06/2018) Tuần X Mùa Thường Niên

"Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi". Lời Chúa: Mt 5, 27-32 Khi ấy,...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 5 (14/06/2018) Tuần X Mùa Thường Niên

"Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt". Lời Chúa: Mt 5, 20-26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 4( 13/06/2018) Tuần X Mùa Thường Niên

"Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn". Lời Chúa: Mt 5, 17-19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 3( 12/06/2018) Tuần X Mùa Thường Niên

Mt 5, 13-16 "Các con là sự sáng thế gian". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ...

Suy Niệm Lời CHúa Thứ 2( 11/06/2018) Tuần X Mùa Thường Niên

"Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không". Lời Chúa: Mt 10, 7-13 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật X (10/06/2018) Mùa Thường Niên

“Xatan đã tận số”. Lời Chúa: Mc 3, 20-35 Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến,...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 (08/06/2018)- Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

"Tên lính đâm thủng cạnh sườn Người, và máu cùng nước chảy ra". Lời Chúa: Ga 19, 31-37 Bởi lẽ là Ngày Chuẩn Bị, và để...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 5 (07/06/2018) Tuần IX Mùa Thường Niên

"Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất và ngươi hãy kính mến Người". Lời Chúa: Mc 12, 28b-34 Khi ấy, có người trong nhóm...