Suy Niệm Lời Chúa Thứ 5 tuần Thánh(29/03/2018): Lễ Tiệc Ly

Lời Chúa: Ga 13, 1-15 "Ngài yêu thương họ đến cùng". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 3 (31/07/2018), Tuần XVII Mùa Thường Niên

Lời Chúa: Mt 13, 36-43 "Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng...

Suy Niệm Lời CHúa Thứ 2( 11/06/2018) Tuần X Mùa Thường Niên

"Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không". Lời Chúa: Mt 10, 7-13 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 (02/11/2018)- Lễ cầu cho các tín hữu đã...

Phúc Âm: Ga 6, 51-59 "Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật (17/06/2018) Tuần XI Mùa Thường Niên

Lời Chúa: Mc 4,26-34 "Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 5 (01/11/2018) Tuần XXX Mùa Thường Niên- Lễ Các...

Phúc Âm: Mt 5, 1-12a "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 (08/06/2018)- Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

"Tên lính đâm thủng cạnh sườn Người, và máu cùng nước chảy ra". Lời Chúa: Ga 19, 31-37 Bởi lẽ là Ngày Chuẩn Bị, và để...

Thứ 3 tuần Thánh (27/03/2018)

Lời Chúa: Ga 13, 21-33 "Khi ấy, (Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ), tâm hồn Người bị xao xuyến, nên Người tuyên...

Lễ Chúa Giê su lên trời

Theo tín điều của Công đồng Ni-xê, chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu lên trời khi chúng ta nói: “Ngài lên trời và ngự...

Suy Niệm Lời Chúa CHúa Nhật (08/07/2018) Tuần XIV Mùa Thường Niên

"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương". Lời Chúa: Mc 6, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà...