Suy Niệm Lời Chúa Thứ 4( 13/06/2018) Tuần X Mùa Thường Niên

"Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn". Lời Chúa: Mt 5, 17-19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 (20/04/2018)

Lời Chúa: Ga 6, 52 - 59   (52) Người Dothái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 5( 21/06/2018) Tuần XI Mùa Thường Niên

 Lời Chúa: Mt 6, 7-15 "Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 Ngày 28/07/2018 Tuần XVI Mùa Thường Niên

Lời Chúa: Mt 13, 24-30 "Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 5 tuần Thánh(29/03/2018): Lễ Tiệc Ly

Lời Chúa: Ga 13, 1-15 "Ngài yêu thương họ đến cùng". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 3 Tuần VII Thường Niên (22/05/2018)

"Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết".  Lời Chúa: Mc 9, 29-36 Khi ấy, Chúa Giêsu...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 4 (25/07/2018)- Lễ Thánh Giacôbê Tông Đồ Tuần XVI...

 "Các con sẽ uống chén của Ta". Lời Chúa: Mt 20, 20-28 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, bà mẹ các con ông...