Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Ngày 02/09/2018 Tuần XXII Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23 "Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân". Tin...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Ngày 26/08/2018 Tuần XXI Mùa Thường Niên

Lời Chúa: Ga 6, 61-70 "Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Ngày 05/08/2018 Tuần XVIII Mùa Thường Niên

Lời Chúa: Ga 6, 24-35 "Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ". Tin Mừng Chúa...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật (29/07/2018) Tuần XVII Mùa Thường Niên

Lời Chúa: Ga 6, 1-15 "Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI (22/07/2018) Mùa Thường Niên

Lời Chúa: Mc 6, 30-34 "Họ như đàn chiên không người chăn". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, các tông đồ hội lại...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XV (15/07/2018) Mùa Thường Niên

"Người bắt đầu sai các ông đi". Lời Chúa: Mc 6, 7-13 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai...

Suy Niệm Lời Chúa CHúa Nhật (08/07/2018) Tuần XIV Mùa Thường Niên

"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương". Lời Chúa: Mc 6, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật (01/07/2018) Tuần XIII Mùa Thường Niên

"Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy". Lời Chúa: Mc 5, 21-43 Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia,...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XII (24/06/2018) Mùa Thường Niên- Lễ Sinh...

"Nó sẽ gọi tên là Gioan". Lời Chúa: Lc 1, 57-66. 80 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.  Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật (17/06/2018) Tuần XI Mùa Thường Niên

Lời Chúa: Mc 4,26-34 "Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh...