1
Bạn cần hỗ trợ?

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa (03/06/2018)

“Này là Mình Ta. Này là Máu Ta”. Lời Chúa : Mc 14, 12-16. 22-26 Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là...

Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi Mùa Thường Niên (27/05/2018)

"Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần" Lời Chúa Mt 28:16-20 "Các con hãy làm phép rửa cho họ, nhân Danh Cha, và Con và...

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (20/05/2018)

Tất Cả Được Tràn Đầy Thánh Thần Lời Chúa: Ga 20, 19-23 "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm B (13/05/2018)

Lời Chúa: Mc 16,15-20 Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Phục Sinh (06/05/2018)

"Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình". Lời Chúa: Ga 15, 9-17 Khi ấy, Chúa Giêsu...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh (29/04/2018)

"Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái". Lời CHúa: Ga 15, 1-8 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Phục Sinh (22/04/2018)

"Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên". Lời Chúa: Ga 10, 11-18 Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ta là mục tử tốt lành. Mục...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật (15/04/2018)

"Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho". Lời Chúa: Lc 24, 35-48 Khi ấy, hai môn đệ thuật lại...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Phục Sinh (8/4/2018)

"Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến". Lời Chúa: Ga 20, 19-31   Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 2 (02/04/2018)

"Hãy đi nói với anh em đến Galilêa mà gặp Ta ở đó". Lời Chúa: Mt 28, 8-15 Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ...