CHÚA NHẬT Sinh viên công giáo giáo phận Hưng Hóa tại Hà Nội

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI (22/07/2018) Mùa Thường Niên

Lời Chúa: Mc 6, 30-34 "Họ như đàn chiên không người chăn". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, các tông đồ hội lại...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XV (15/07/2018) Mùa Thường Niên

"Người bắt đầu sai các ông đi". Lời Chúa: Mc 6, 7-13 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai...

Suy Niệm Lời Chúa CHúa Nhật (08/07/2018) Tuần XIV Mùa Thường Niên

"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương". Lời Chúa: Mc 6, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật (01/07/2018) Tuần XIII Mùa Thường Niên

"Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy". Lời Chúa: Mc 5, 21-43 Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia,...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XII (24/06/2018) Mùa Thường Niên- Lễ Sinh...

"Nó sẽ gọi tên là Gioan". Lời Chúa: Lc 1, 57-66. 80 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.  Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật (17/06/2018) Tuần XI Mùa Thường Niên

Lời Chúa: Mc 4,26-34 "Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật X (10/06/2018) Mùa Thường Niên

“Xatan đã tận số”. Lời Chúa: Mc 3, 20-35 Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến,...

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa (03/06/2018)

“Này là Mình Ta. Này là Máu Ta”. Lời Chúa : Mc 14, 12-16. 22-26 Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là...

Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi Mùa Thường Niên (27/05/2018)

"Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần" Lời Chúa Mt 28:16-20 "Các con hãy làm phép rửa cho họ, nhân Danh Cha, và Con và...

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (20/05/2018)

Tất Cả Được Tràn Đầy Thánh Thần Lời Chúa: Ga 20, 19-23 "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận...