1
Bạn cần hỗ trợ?

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 3 (24/04/2018)

"Tôi và Cha Tôi là một". Lời Chúa: Ga 10, 22-30   Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông....

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 2 (23/04/2018)

"Ta là cửa chuồng chiên". Lời Chúa: Ga 10, 1-10 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 (21/04/2018)

"Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai" Lời Chúa: Ga 6, 60-69. Khi ấy, có nhiều môn đệ của Đức Giêsu nói...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 (20/04/2018)

Lời Chúa: Ga 6, 52 - 59   (52) Người Dothái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 5 (19/04/2018)

"Ta là bánh từ trời xuống". Lời Chúa: Ga 6, 44-51 Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: "Không ai đến được với Ta,...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 3 (17/04/2018)

"Chính tôi là bánh Trường Sinh" Lời Chúa: Ga 6, 30-35 Khi ấy, những người Do thái hỏi Đức Giêsu rằng: “Ông làm được dấu lạ...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 2 (16/04/2018)

" Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy" Lời Chúa: Ga 6, 22-29 Khi ấy, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 (14/04/2018)

"Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển". Ga 6, 16-21   Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 (13/04/2018)

"Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích". Lời Chúa: Ga 6, 1-15   Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 5 (12/04/2018)

"Ðức Chúa Cha thương mến Con Ngài, nên ban toàn quyền trong tay Con Ngài". Lời Chúa: Ga 3, 31-36   Khi ấy, ông Gioan nói để...