Suy Niệm Lời Chúa Thứ 2 Ngày 17/09/2018 Tuần XIV Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 7, 1-10 "Cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 Ngày 21/09/2018- Lễ Thánh Mattheu Tông Đồ- ...

Phúc Âm: Mt 19, 23-30 "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7- Lễ Ðức Mẹ Sầu Bi, Ngày 15/09/2018...

Phúc Âm: Ga 19, 25-27 "Bà mẹ hiền nhìn xem nỗi khổ hình của người con chí thánh mà đau lòng thổn thức tâ can" Tin...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6- Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Ngày 14/09/2018...

Phúc Âm: Ga 3, 13-17 "Con Người phải bị treo lên". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng:...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 5 Ngày 13/09/2018- Thánh Gio-an Kim Khẩu, Giám mục,...

Phúc Âm: Lc 6, 27-38 "Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 4 Ngày 12/09/2018 Tuần XXIII Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 6, 20-26 "Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 2 Ngày 10/09/2018 Tuần XXIII Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 6, 6-11 "Các ông quan sát xem Người có chữa lành bệnh trong ngày Sabbat không". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 Ngày 08/09/2018 Tuần XXII Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Mt 1, 1-16. 18-23 "Bà đã thụ thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Sách gia phả...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 5 Ngày 06/09/2018 Tuần XXII Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 5, 1-11 "Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, dân...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 Ngày 07/09/2018 Tuần XXII Mùa Thường Niên

 Phúc Âm: Lc 5, 33-39 "Khi tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ ăn chay". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi...