HÀNG NGÀY Sinh viên công giáo giáo phận Hưng Hóa tại Hà Nội

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 2 Ngày 13/08/2018 Tuần XIX Mùa Thường Niên

Lời Chúa: Mt 17, 21-26 "Họ sẽ giết Người, nhưng Người sẽ sống lại. Con cái thì được miễn thuế". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Ngày 12/08/2018 Tuần XIX Mùa Thường Niên

Lời Chúa: Ga 6, 41-52 "Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, những người Do-thái...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 Ngày 11/08/2018 Tuần XVIII Mùa Thường Niên

Lời Chúa: Mt 17, 14-19 (Hl 14-20) "Nếu các con có lòng tin, thì chẳng có gì các con không làm được". Tin Mừng Chúa Giêsu...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 Ngày 10/08/2018 Tuần XVIII Mùa Thường Niên

Lời Chúa: Ga 12, 24-26 "Ai phụng sự Ta thì Cha Ta sẽ tôn vinh nó". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 5 Ngày 09/08/2018 Tuần XVIII Mùa Thường Niên

Lời Chúa: Mt 16, 13-23 "Con là Ðá, Thầy sẽ ban cho con chìa khoá nước trời". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy,...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 4 Ngày 08/08/2018 Tuần XVIII Mùa Thường Niên

Lời Chúa:; Mt 15, 21-28 "Này bà, bà có lòng mạnh tin". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 3 Ngày 07/08/2018 Tuần XVIII Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Mt 15, 1-2. 10-14 "Cây nào Cha Ta không trồng thì sẽ bị nhổ đi". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 2 Ngày 06/08/2018- Lễ Chúa Hiển Dung- ...

Lời Chúa: Mc  9: 2-10 2 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 Ngày 04/08/2018 Tuần XVII Mùa Thường Niên

 Lời Chúa: Mt 14, 1-12 "Hêrôđê sai người đi chặt đầu Gioan, và các môn đệ của Gioan đi báo tin cho Chúa Giêsu". Tin Mừng...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 Ngày 03/08/2018 Tuần XVII Mùa Thường Niên

 Lời Chúa: Mt 13, 54-58 "Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc ư? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?" Tin Mừng Chúa...