1
Bạn cần hỗ trợ?

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7(16/06/2018) Tuần X Mùa Thường Niên

"Thầy bảo các con: đừng thề chi cả". Lời Chúa: Mt 5, 33-37 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con lại...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 (15/06/2018) Tuần X Mùa Thường Niên

"Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi". Lời Chúa: Mt 5, 27-32 Khi ấy,...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 5 (14/06/2018) Tuần X Mùa Thường Niên

"Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt". Lời Chúa: Mt 5, 20-26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 4( 13/06/2018) Tuần X Mùa Thường Niên

"Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn". Lời Chúa: Mt 5, 17-19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 3( 12/06/2018) Tuần X Mùa Thường Niên

Mt 5, 13-16 "Các con là sự sáng thế gian". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ...

Suy Niệm Lời CHúa Thứ 2( 11/06/2018) Tuần X Mùa Thường Niên

"Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không". Lời Chúa: Mt 10, 7-13 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 (08/06/2018)- Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

"Tên lính đâm thủng cạnh sườn Người, và máu cùng nước chảy ra". Lời Chúa: Ga 19, 31-37 Bởi lẽ là Ngày Chuẩn Bị, và để...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 5 (07/06/2018) Tuần IX Mùa Thường Niên

"Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất và ngươi hãy kính mến Người". Lời Chúa: Mc 12, 28b-34 Khi ấy, có người trong nhóm...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 4 (06/06/2018) Tuần IX Mùa Thường Niên

"Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống". Lời Chúa: Mc 12, 18-27 Khi ấy, có ít người phái Sađốc...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 3 (05/06/2018) Tuần IX Mùa Thường Niên

"Các ông hãy trả cho Cêsarê cái gì thuộc về Cêsarê, và trả cho Thiên Chúa cái gì thuộc về Thiên Chúa". Lời Chúa: Mc...