Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 (03/11/2018) Tuần XXX Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 14, 1. 7-11 "Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên". Tin Mừng...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 (02/11/2018)- Lễ cầu cho các tín hữu đã...

Phúc Âm: Ga 6, 51-59 "Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 5 (01/11/2018) Tuần XXX Mùa Thường Niên- Lễ Các...

Phúc Âm: Mt 5, 1-12a "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy...