Suy Niệm Lời Chúa Thứ 2 (07/05/2018)

"Thần Chân lý sẽ làm chứng về Thầy". Lời Chúa: Ga 15, 26-16, 4   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Ðấng...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 4 (25/07/2018)- Lễ Thánh Giacôbê Tông Đồ Tuần XVI...

 "Các con sẽ uống chén của Ta". Lời Chúa: Mt 20, 20-28 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, bà mẹ các con ông...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 2 (23/04/2018)

"Ta là cửa chuồng chiên". Lời Chúa: Ga 10, 1-10 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 Tuần VII Mùa Phục Sinh (19/05/2018)

"Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy" Lời Chúa: Ga 21, 15-19   Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 2 Ngày 13/08/2018 Tuần XIX Mùa Thường Niên

Lời Chúa: Mt 17, 21-26 "Họ sẽ giết Người, nhưng Người sẽ sống lại. Con cái thì được miễn thuế". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 5 (26/07/2018)-Thánh Gio-a-kim và Thánh An-na, song thân Đức...

Lời Chúa: Mt 13, 10-17 "Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết". Tin Mừng Chúa...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 3 (30/10/2018) Tuần XXX Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 13, 18-21 "Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 (15/06/2018) Tuần X Mùa Thường Niên

"Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi". Lời Chúa: Mt 5, 27-32 Khi ấy,...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 Tuần VII Thường Niên (26/05/2018)

"Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó". Lời Chúa: Mc 10, 13-16 Khi ấy, người ta đưa những...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 Ngày 22/09/2018 Tuần XXIV Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Mt 12, 14-21 "Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời đã phán". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh...