Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 (19/10/2018) Tuần XXVIII Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 12, 1-7 "Mọi sợi tóc trên đều các con cũng đã được đếm cả rồi". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 5 (18/10/2018) Tuần XXVIII Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 10, 1-9 "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa chọn thêm...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 4 (17/10/2018) Tuần XXVIII Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 11, 42-46 "Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái, và khốn cho các ngươi, hỡi những tiến sĩ luật". Tin Mừng...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 3 (16/10/2018) Tuần XXVIII Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 11, 37-41 "Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 2 ( 15/10/2018) Tuần XXVIII Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 11, 29-32 "Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 ( 13/10/2018) Tuần XXVII Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 11, 27-28 "Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 ( 12/10/2018) Tuần XXVII Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 11, 15-26 "Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 5 ( 11/10/2018) Tuần XXVII Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 11, 5-13 "Các con hãy xin thì sẽ được". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 4 ( 10/10/2018) Tuần XXVII Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 11, 1-4 "Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 3 ( 09/10/2018) Tuần XXVII Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 10, 38-42 "Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy...