1
Bạn cần hỗ trợ?

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 3 (03/04/2018)

"Tôi đã trông thấy và Người đã phán với tôi những điều ấy".  Lời Chúa: Ga 20, 11-18 Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 2 (02/04/2018)

"Hãy đi nói với anh em đến Galilêa mà gặp Ta ở đó". Lời Chúa: Mt 28, 8-15 Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ...

Chúa Nhật Phục Sinh (1/04/2018)

"Người phải sống lại từ cõi chết". Lời Chúa  :Ga 20, 1-9 "Người phải sống lại từ cõi chết". Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 Tuần Thánh (31/03/2018)

"Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng". Lời Chúa: Mc 16, 9-15 Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 Tuần Thánh (30/03/2018)

"Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn". Lời Chúa: Ga 21, 1-14 Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 5 tuần Thánh(29/03/2018): Lễ Tiệc Ly

Lời Chúa: Ga 13, 1-15 "Ngài yêu thương họ đến cùng". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 4 Tuần Thánh (28/03/2018): “Thưa Thầy Có Phải Con...

"Thưa Thầy Có Phải Con Không?" Lời Chúa: Mt 26, 14-25 Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai tên là Giuđa Iscariô, đi gặp các thượng...

Thứ 3 tuần Thánh (27/03/2018)

Lời Chúa: Ga 13, 21-33 "Khi ấy, (Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ), tâm hồn Người bị xao xuyến, nên Người tuyên...

Thứ 2 tuần Thánh (26/03/2018)

LỜI CHÚA  Ga 12, 1-11 1 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô ở. Anh này đã được Người...

Chúa Nhật Lễ Lá (25/03/2018)

Bài Thương Khó: Mc 14,1 – 15,47  “Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. C: Người đọc Chung, Thánh Sử; S: Người đối thoại khác, hoặc Cộng đoàn. CG: Chúa...