1
Bạn cần hỗ trợ?

Lời Chúa thứ 7 ngày 24/03/2018

 "Để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối". "Khi ấy, trong những người đến thăm Maria †và đã chứng kiến...

Lời Chúa thứ 5 ngày 22/03/2018 tuần V mùa chay

"Ngươi sẽ làm tổ phụ nhiều dân tộc". Trích sách Sáng Thế.   Trong ngày ấy, Abram sấp mình xuống đất và Thiên Chúa phán cùng ông...

Lời Chúa thứ 6 ngày 23/03/2018 tuần V mùa chay

"Họ tìm bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ". Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng:...

Lời Chúa thứ 4 ngày 21/3/2018 tuần V mùa chay

BÀI ĐỌC I: Đn 3, 14-20. 91-92. 95 "Người đã sai thiên thần của Người đến giải thoát các tôi tớ Người". Trích sách Tiên tri...
lễ kính thánh giuse

Đặt tên cho con trẻ (19.3.2018 – Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Maria)

Lời Chúa: Mt 1,16.18-21.24a 16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô. 18 Sau đây là gốc tích...
Ông này là Đấng Kitô (17.3.2018 – Thứ Bảy Tuần 4 Mùa Chay)

Ông này là Đấng Kitô (17.3.2018 – Thứ Bảy Tuần 4 Mùa Chay)

Lời Chúa: Ga 7,40-53 40 Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: “Ông này thật là vị ngôn sứ.”41 Kẻ khác rằng:...
Lời Chúa Chủ Nhật V Mùa Chay Năm B

Sống Lời Chúa Chúa Nhật V Mùa Chay, Năm B

Vào dịp lễ Vượt Qua năm ấy, 20 trong số những người lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. 21 Họ đến gặp ông...
gio-cua-nguoi-chua-den-310x165

Giờ của Người chưa đến (16.3.2018 – Thứ Sáu Tuần 4 Mùa Chay)

Lời Chúa: Ga 7, 1-2.10.25-30 Khi ấy, Ðức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê; Người không muốn đi lại trong miền Giuđê, vì người...
Chúa Cha làm chứng cho tôi (15.3.2018 – Thứ năm Tuần 4 Mùa Chay)

Chúa Cha làm chứng cho tôi (15.3.2018 – Thứ năm Tuần 4 Mùa Chay)

Lời Chúa: Ga 5,31-47 31 Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật.32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và...
Lời Chúa Chủ Nhật IV Mùa Chay Năm B

Sống Lời Chúa Chủ Nhật IV Mùa Chay Năm B

Lời Chúa: Ga 3, 14-21 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như...