Thông cáo của Uỷ ban Giáo lý Đức tin / HĐGMVN về điều được gọi là “Sứ điệp từ trời”

0
195

Nguồn: WHD
http://www.hdgmvietnam.org/thong-cao-cua-uy-ban-giao-ly-duc-tin-hdgmvn-ve-dieu-duoc-goi-la-%E2%80%9Csu-diep-tu-troi%E2%80%9D/6909.116.3.aspx

Facebook Comments

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here