1
Bạn cần hỗ trợ?

Thánh lễ tạ ơn và nghi thức sai đi – Ngày lễ gặp mặt...

Rước đoàn đồng tế Đức cha Gioan Maria Vũ Tất - Giám mục Giáo phận Hưng Hóa dâng lễ Tạ ơn cho các bạn sinh...

"Tin Buồn" với Mường Nhé và Nậm Pồ ngày lễ Chúa Lên Trời

WGPHH (16.05.2015) - Cùng với Giáo Hội Công Giáo mừng lễ Chúa Thăng Thiên, anh chị em các cộng đoàn tại hai huyện...

Khai trương website Giáo phận Hưng Hóa

Hình ảnh Thánh lễ cầu nguyện tại nhà nguyện TGM: Đức cha Anphong chủ tế Thánh lễ cầu nguyện xin...

Thánh lễ Truyền chức Phó tế tại Giáo phận Hưng Hóa

Các Thầy chịu chức phó tế gồm: 1. Giuse Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1977 2. Phêrô Trần Đức Lâm, sinh năm 1975 3. Giuse Lê Đoài...

Giới thiệu về Giáo phận Hưng Hóa

I. ĐÔI  NÉT VỀ GIÁO PHẬN HƯNG HOÁ Giáo phận Hưng Hoá được thành lập năm 1895 dưới thời Đức Giáo Hoàng LÊ-Ô XIII, với tên gọi...
SINH VIÊN CÔNG GIÁO HƯNG HÓA

Chương trình Mùa Hè Xanh – Sinh viên Giáo xứ Thạch sơn

Sinh Viên Hưng Hóa                                         ...

Danh sách thuyên chuyển mục vụ dịp tháng 6 năm 2016

Thông thường TGM sẽ sớm gửi hồ sơ đăng ký với chính quyền tại mỗi địa phương, và nếu không có gì trở ngại,...

Thánh lễ Truyền chức Phó tế tại Giáo phận Hưng Hóa

Đồng tế với Đức cha Gioan Maria, ngoài Đức cha Anphongsô, giám Giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, Cha Tổng đại diện,...

Ban Hành giáo – giáo xứ truyền giáo Lục Yên – Tham gia lớp...

Cha Micae Nguyễn Tiến Quang, linh mục Quản xứ Mông Sơn, Bảo Ái và Lục Yên, 3 giáo xứ miền Đông Bắc của hạt...