BĐH KHÓA 2007

  1. Trưởng Ban Điều Hành : Gioan Nguyễn Minh Hải

Ngày sinh : 15/12/1983

Quê quán : Phú Thọ

  1. Phó Ban Điều Hành : Maria Trần Thị Thiết

Ngày sinh:

Quê quán : Sơn La

  1. Trưởng Ban sinh hoạt : Giuse Nguyễn Trung Thông

Ngày sinh : 30/08/1982

Quê quán : Nỗ Lực – Phú Thọ