BĐH KHÓA 2008

  1. Trưởng Ban Điều Hành : Maria Trần Thị Thiết

Quê quán : Sơn La

  1. Phó Ban Điều Hành : Phê-rô Nguyễn Văn Trường

Ngày sinh : 21/07/1989

Quê quán : Phú Nghĩa- Thạch Thất- Hà Nội

  1. Trưởng Ban sinh hoạt : Giuse Nguyễn Trung Thông

Ngày sinh : 30/08/1982

Quê quán : Nỗ Lực – Phú Thọ