BĐH KHÓA 2009

  1. Trưởng Ban Điều Hành: Trần Thị Thảo

Ngày sinh : 1987

Quê quán : Yên Bái

  1. Phó Ban Điều Hành : Anna Phạm Minh Phương

Ngày sinh: 10/01/1988

Quê quán: Yên Bái

3.Trưởng Ban Truyền Thông : Phêrô Nguyễn Văn Hiếu

Ngày sinh : 03/05/1987

Quê quán : Hoàng Xá – Phú Thọ

4. Trưởng Ban Sinh Hoạt : Giuse Nguyễn Trung Thông

Ngày sinh : 30/08/1982

Quê quán : Nỗ Lực – Phú Thọ