BĐH KHÓA 2012

  1. Trưởng Ban điều hành : Giuse Nguyễn Văn Khoa

Ngày sinh : 3/10/1992

Quê quán : Hiền Quan – Phú Thọ

  1. Phó Ban điều hành : – Maria Trần Thị Kiều

Ngày sinh : 14/07/1993

Quê quán : Lào Cai

– Antôn Nguyễn Thành Đô

Ngày sinh : 1991

Quê quán : Thạch Sơn – Phú Thọ

  1. Thư ký : Anna Nguyễn Thị Vân Anh

Ngày sinh : 31/03/1992

Quê quán : Lào Cai

  1. Trưởng ban truyền thông : Giuse Trần Ngọc Thuận

Ngày sinh : 24/04/1987

Quê quán : Yên Bái

  1. Trưởng ban phụng tự : Giuse Nguyễn Văn Lộc

Quê quán : Chiêu Ứng – Phú Thọ

  1. Trưởng ban bác ái : Giuse Đỗ Hùng Mạnh

Ngày sinh : 05/05/1989

Quê quán : Chiêu Ứng – Phú Thọ

  1. Trưởng ban sinh hoạt :- Nguyễn Đức Duy

Ngày sinh : 1991

Quê quán : Quần Hào – Yên Bái

– Maria Nguyễn Thị Thưa

Ngày sinh : 25/01/1993

Quê quán : Lào Cai

  1. Trưởng ban thánh nhạc : Maria Phùng Thị Tuyên

Ngày sinh : 1987

Quê quán :

  1. Trưởng ban thể thao : Phanxico Xavie Nguyễn Văn Đạt

Ngày sinh : 10/ 04/ 1992

Quê quán : Thạch Sơn – Phú Thọ