BĐH KHÓA 2013

  1. Trưởng ban điều hành : Giuse Trần Ngọc Thuận

Ngày sinh : 24/04/1987

Quê quán : Yên Bái

  1. Phó ban điều hành : –  Giuse Hà Khắc Lăng

Ngày sinh : 12/03/1990

Quê quán : Trù Mật – Phú Thọ

–  Maria Nguyễn Thị Thưa

Ngày sinh : 25/01/1993

Quê quán : Lào Cai

  1. Thư ký : Maria Trần Thị Kiều

Ngày sinh : 14/07/1993

Quê quán : Lào Cai

  1. Trưởng ban truyền thông : Giuse Trần Ngọc Thuận

Ngày sinh : 24/04/1987

Quê quán : Yên Bái

  1. Trưởng ban bác ái : Giuse Đỗ Hùng Mạnh

Ngày sinh : 05/05/1989

Quê quán : Chiêu Ứng – Phú Thọ

  1. Trưởng ban sinh hoạt : Maria Lê Trang

Ngày sinh : 16/08/1993

Quê quán : Lào Cai

  1. Trưởng ban phụng vụ : Giuse Nguyễn Văn Khoa

Ngày sinh : 3/10/1992

Quê quán : Hiền Quan – Phú Thọ

  1. Trưởng ban thánh nhạc : Giuse Đỗ Văn Thuận

Ngày sinh : 01/04/1992

Quê quán : Hiền Quan – Phú Thọ

  1. Trưởng ban thể thao : Antôn Nguyễn Thành Đô

Ngày sinh : 1991

Quê quán : Thạch Sơn – Phú Thọ