BĐH KHÓA 2014

  1. Trưởng ban điều hành : Giuse Trần Ngọc Thuận

Ngày sinh : 24/04/1987

Quê quán : Yên Bái

  1. Phó ban điều hành : – Giuse Nguyễn Tiến Vượng

Ngày sinh : 10/03/1995

Quê quán : Bãi Dòng – Phú Thọ

– Maria Trần Thị Đĩnh

Ngày sinh : 22/02/1993

Quê quán : Thạch Sơn – Phú Thọ

  1. Thư ký : Maria Trần Thị Kiều

Ngày sinh : 14/07/1993

Quê quán : Lào Cai

  1. Trưởng ban truyền thông : Giuse Trần Ngọc Thuận

Ngày sinh : 24/04/1987

Quê quán : Yên Bái

  1. Trưởng ban bác ái : Giuse Nguyễn Văn Khoa

Ngày sinh : 3/10/1992

Quê quán : Hiền Quan – Phú Thọ

  1. Trưởng ban sinh hoạt : Maria Vũ Thị Hiền

Quê quán : Hà Nam

  1. Trưởng ban thánh nhạc : Maria Nguyễn Ánh Phượng

Ngày sinh : 25/12/1994

Quê quán : Thạch Sơn – Phú Thọ

  1. Trưởng ban thể thao : Antôn Nguyễn Thành Đô

Ngày sinh : 1991

Quê quán : Thạch Sơn – Phú Thọ