BĐH KHÓA 2015

  1. Trưởng ban điều hành : Giuse Nguyễn Tiến Vượng

Ngày sinh : 10/03/1995

Quê quán : Bãi Dòng – Phú Thọ

  1. Phó ban điều hành : – Phero Maria Trần Quang Trung

Ngày sinh : 16/05/1989

Quê quán : Thụy Ứng – Đan Phượng – Hà Nội

– Maria Nguyễn Ánh Phượng

Ngày sinh : 25/12/1994

Quê quán : Thạch Sơn – Phú Thọ

– Giuse Dư Văn Mỹ

Ngày sinh : 01/01/1994

Quê quán : Hiền Quan – Phú Thọ

  1. Thư ký : Maria Doãn Thị Thanh Nga

Ngày sinh : 10/11/1995

Quê quán : Vĩnh Thọ – Hà Nội

  1. Trưởng ban truyền thông : Giuse Đỗ Hoàng Minh

Ngày sinh : 10/01/1993

Quê quán : Nỗ Lực – Phú Thọ

  1. Trưởng ban bác ái : Giuse Nguyễn Văn Khoa

Ngày sinh : 3/10/1992

Quê quán : Hiền Quan – Phú Thọ

  1. Trưởng ban sinh hoạt : Maria Vũ Thị Hiền

Quê quán : Hà Nam

  1. Trưởng ban phụng tự : Maria Nguyễn Ánh Phượng

Ngày sinh : 25/12/1994

Quê quán : Thạch Sơn – Phú Thọ

  1. Trưởng ban ẩm thực : Maria Nguyễn Thị Nhã Yến

Ngày sinh : 01/06/1993

Quê quán : Tình Lam – Quốc Oai – Hà Nội