BĐH KHÓA 2016

  1. Trưởng ban điều hành : Giuse Nguyễn Tiến Vượng

Ngày sinh : 10/03/1995

Quê quán : Bãi Dòng – Phú Thọ

  1. Phó Ban điều hành : – Giuse Dư Văn Mỹ

Ngày sinh : 01/01/1994

Quê quán : Hiền Quan – Phú Thọ

– Phero Nguyễn Bá Tới

Ngày sinh : 30/10/1992

Quê quán : Thuấn Nội – Hà Nội

– Maria Vũ Thị Kim Chi

Ngày sinh : 01/05/1995

Quê quán : Ro Lục – Phú Thọ

  1. Thư ký : Maria Doãn Thị Thanh Nga

Ngày sinh : 10/11/1995

Quê quán : Vĩnh Thọ – Hà Nội

  1. Trưởng ban truyền thông : Mỹ Ngô Đông Đông

Ngày sinh : 28/02/1997

Quê quán : Phú Cát – Hà Nội

  1. Trưởng ban bác ái : Phero Maria Trần Quang Trung

Ngày sinh : 16/05/1989

Quê quán : Thụy Ứng – Đan Phượng – Hà Nội

  1. Trưởng ban sinh hoạt : Maria Nguyễn Thị Hải Anh

Ngày sinh : 1995

Quê quán : Trù Mật – Phú Thọ

  1. Trưởng ban phụng tự : Maria Nguyễn Ánh Phượng

Ngày sinh : 25/12/1994

Quê quán : Thạch Sơn – Phú Thọ

  1. Trưởng ban ẩm thực : Maria Nguyễn Thị Nhã Yến

Ngày sinh : 01/06/1993

Quê quán : Tình Lam – Quốc Oai – Hà Nội

  1. Trưởng Ban thể thao : Gioan Đào Tiến Cường

Ngày sinh : 18/10/1997

Quê quán : Sơn Đông – Hà Nội