BĐH KHÓA 2017

  1. Trưởng Ban điều hành : Gioan Đào Tiến Cường

Ngày sinh : 18/10/1997

Quê quán : Sơn Đông – Hà Nội

  1. Phó ban điều hành : – Maria Nguyễn Thị Thanh Huyền

Ngày sinh : 12/12/1997

Quê quán : Thạch Thất – Hà Nội

–  Gioan Kim Phạm Văn Diện

Ngày sinh : 28/10/1996

Quê quán : Yên Bái

–  Mỹ Ngô Đông Đông

Ngày sinh : 28/02/1997

Quê quán : Phú Cát –Hà Nội

  1. Trưởng ban truyền thông : Antôn Nguyễn Tiến Đạt

Ngày sinh : 25/08/ 1995

Quê quán : Sơn Tây – Hà Nội

  1. Trưởng ban sinh hoạt : Maria Đỗ Thị Thu Huyền

Ngày sinh : 26/10/1996

Quê quán : Hoài Đức – Hà Nội