BĐH KHÓA 2018

  1. Trưởng ban điều hành : Maria Nguyễn Thị Thanh Huyền

Ngày sinh : 12/12/1997

Quê quán : Thạch Thất – Hà Nội

  1. Phó ban điều hành :- Gioan Đào Tiến Cường

Ngày sinh : 18/10/1997

Quê quán : Sơn Đông – Hà Nội

–  Gioan Chu Văn Trung

Ngày sinh : 11/02/1998

Quê quán : Phú Hữu – Thạch Thất

  1. Thủ Quỹ : Maria Nguyễn Thị Bích Loan

Ngày sinh: 31/08/1998

Quê quán : Cầm Kiệm- Thạch Thất – Hà Nội

  1. Trưởng ban truyền thông : Phero Nguyễn Bá Tới

Ngày sinh : 30/10/1992

Quê quán : Thuấn Nội – Hà Nội

  1. Trưởng ban phụng tự : Cao Thị Lệ

Ngày sinh : 15/12/1995

Quê quán : Việt Trì, Phú Thọ

  1. Trưởng ban thánh nhạc : Maria Vũ Thị Tuyết

Ngày sinh : 08/04/1997

Quê quán : Yên Bái

  1. Trưởng ban ẩm thực : Maria Lê Thị Trang

Ngày sinh : 18/01/1999

Quê quán : Sơn Tây, Hà Nội

  1. Trưởng ban sinh hoạt : Maria Đỗ Thị Thu Huyền

Ngày sinh : 16/10/1996

Quê quán :

  1. Trưởng ban thể thao : Gioan Đào Tiến Cường

Ngày sinh : 18/10/1997

Quê quán : Sơn Đông – Hà Nội