Danh sách thuyên chuyển mục vụ dịp tháng 6 năm 2016

0
1268
Thông thường TGM sẽ sớm gửi hồ sơ đăng ký với chính quyền tại mỗi địa phương, và nếu không có gì trở ngại, các Cha sẽ đến nhiệm sở mới sau một tháng.

Đặc biệt xin chúc mừng Điện Biên và Lai Châu sắp có các Cha đến ở cùng để đồng hành với ACE trong giai đoạn đầu còn nhiều gian truân này.

 

Nguồn: GP Hưng Hóa

Facebook Comments

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here