ĐỨC GIÊ-SU THAY ĐỔI “THẦN THÁI” BẠN

0
4890
ĐỨC GIÊ-SU THAY ĐỔI
ĐỨC GIÊ-SU THAY ĐỔI "THẦN THÁI" BẠN

Bạn đang tìm cách gặp Đức Giê-su?

Nhưng có khi bạn lại đi tìm Người ở một nơi khác, mà không biết rằng Giê-su đã làm NGƯỜI nơi một XÁC THÂN, để nhờ vậy, bạn có thể gặp Người nơi chính THÂN XÁC của bạn.

Vẫn có nhiều thứ nơi bạn cản trở cuộc gặp gỡ này: mặc cảm vì nghĩ mình yếu kém, giới hạn, yếu đuối; thậm chí là cả một tâm lý chê ghét thân xác mình, vì thấy nó chưa đủ tốt, chưa đủ đẹp, chưa đủ sáng trong để có thể thành địa điểm gặp gỡ Giê-su.

Bạn biết đấy, bạn chưa thể gặp được Đức Giê-su bao lâu nơi bạn còn đầy những nghi ngờ và sợ hãi!

Mùa Chay là thời gian Đức Giê-su giúp bạn giải tỏa những nghi ngờ và sợ hãi này. Người sẽ đưa bạn về không gian thánh thiêng, không phải ở nơi nào khác, mà là ở chính THÂN XÁC của bạn, nơi đó, bạn sẽ gặp Người và được ở với Người.

Bạn tôi ơi, xin đừng tuyệt vọng, vì lầm tưởng rằng mình không thể thay đổi được nữa, sau quá nhiều năm đi hoang. Hãy trở về với chính con người bạn, trở về với Đức Giê-su hiện diện nơi chính thân xác bạn, và xin Người trao cho bạn một con tim mới, một thần khí mới, một con người mới.

Hãy cho phép Giê-su biến đổi bạn bằng tình thương của Ngài. Rồi từ từ bạn sẽ nhận thấy mình đã thay đổi “thần thái,” vào một lúc nào đó mà chính bạn cũng chẳng biết chẳng hay!
Nguồn: ST Cha Sơn Nguyễn

Facebook Comments

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here