Hân hoan đón ĐHY Đức Hồng Y Fernando Filoni Tổng trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng tại nhà thờ Hòa Bình

2
5547
Đúng 9g00, ĐHY Đức Hồng Y Fernando Filoni Tổng trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng đã tới nhà thờ Hòa Bình

Hoan hô ĐHY, đấng đại diện Tòa Thánh đã tới giao phận Hưng Hóa chúng con

Chào mừng Đức Hồng Y

Cầu Chúa ban muôn phúc lành cho giáo phận Hưng Hóa

Đức cha Vũ Tất dẫn ĐHY vào nhà thờ viếng Thánh Thể

Hôn kính Thánh giá

Rẩy nước Thánh lên dân chúng

Tạ ơn Chúa đã dẫn dắt ĐHY tới giáo phận Hưng Hóa

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể

Cập nhật: Thánh lễ đồng tế do ĐHY Tổng trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng

Rước sách Phúc Âm

Thánh lễ đồng tế

Trong Thánh lễ có 172 người dân tộc lãnh nhận bí tích Khai Tâm Kitô giáo

Đức cha Anphong ban bí tích Thánh Tẩy

Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, GM Thanh Hóa

ĐHY Tổng trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng

Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, TGM Sài Gòn – Chủ tịch HĐGMVN

 Sẽ tiếp tục cập nhật

Theo website Giáo phận Hưng Hóa
Facebook Comments

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here